Integritet


Vill bestämma mer i Sverige

Vill bestämma mer i Sverige

Först  nöjde sig Obama’s lakejer i Sverige med att sätta dit nedladdande tonåringar, sen kom turen till entreprenörerna på Pirate Bay och nu senast hotar man internetleverantörena.

När fan ska den amerikanska nöjesindutrin och dess svenska knähundar begripa att Sverige är ett självständigt land, som ska styras av svenskar och inte av kolonialister av olika slag.

Det mest obegripliga är den svenska regeringens totala flathet mot att främmande makt genom sina så kallade ombud fritt får utföra sina hussars smutsiga arbete i Sverige.

Att man dessutom tillåter en i upphovsrättsorganisationer insyltad domare att döma i ett mål där han enligt alla mått mätt måste ha varit jävig trotsar allt förnuft menrimmar väl med regeringens demonstrerade feghet gentemot USA.

Nu vill Reinfeldt ha borgfred under EU-ordförandeskapet. Jo det vore fint att tysta all den kritik mot regeringens integritetsdödarpolitik!

DN , DN2

Läs bloggar om IPRED, IFPI, Piratebay

Annonser

Den första april börjar IPRED-lagen att gälla. Ett lämpligare datum hade faktiskt kunnat väljas. IPRED är inget skämt det är ett av de allvarligaste hoten mot integriteten i ett Sverige, där politikerna verkar skita i folkets personliga integritet.

IPRED (The Intellectual Property Rights Enforcement Directive) i dess svenska tappning innebär:

Film- och skivindustrin får rätt att få ut vem som abonnerat på en viss IP-adress på nätet, om de visar en domstol ”skäliga bevis” för att fildelning har skett från den IP-adressen.Sedan kan de skicka ett kravbrev till abonnenten för internetabonnemanget (som inte behöver vara samma person som fildelat). Enligt erfarenheter från USA säger brevet ”betala 50 000 kronor, annars stämmer vi dig på 250 000. Och vad gör en vanlig knegare då?

Sveriges regerion och Riksdag har således överåtit statens rättigheter att spana och att bötfälla till en samling mossiga, giriga och teknologiskt efterblivna film-, spel- och musikdirektörer i USA och Japan att via sina lakejer i Sverige kränka svenska folkets integritet.

Nu har svenska folket enligt en SIFO-undersökning gjord av Svenska Dagbladet sagt nej till IPRED. Störst är motståndet enligt SvD bland unga män – i åldersgruppen 15 till 29 år svarar 79 procent av männen att de är emot lagstiftningen. Även i åldersgruppen 30 till 49 år är motståndet stort bland männen – 65 procent svarar att de tycker att lagen är fel.

Det här kommer inte att bekymra Beatrice Ask eller de fjärrstyrda riksdagsledamöter, som på sina amerikanska hussars order kommer att rösta igenom lagen.

SvD

Bloggare om , , , ,

SEB-krisen

SEB-krisen

Till DN säger SEB:s styrelseordförande så här gällande folkupproret mot fantasihöjningen till Annika Falkengren: ”Jag har förståelse för det. Samtidigt måste vi ha en ledning som under de värsta finansiella kriserna kan ta det väldiga ansvar som den måste i den här situationen.”

Om inte SEB:s ledning ”kan ta ansvaret i den här situationen” utan att få en lönehöjning på 2 miljoner per år, så tycker jag att man ska leta reda på någon lämplig ledare, som kan ta det ansvaret utan extra uppmuntran.

Wallenberg hoppas också att många ska teckna sig för emissionen.
Jag hoppas verkligen att svenskarna visar sin avsky för den svinaktiga löneförhöjningen och avstår från att deltaga.

I den mån AP-fonder, försäkringsbolag eller fackföreningar från början hade tänkt delta i den här emissione, så hoppas jag att de vid det här laget fattat att SEB är en bank man inte ska ta i en med tång.

Lek inte med folkets vrede!

DN

Bloggare om , , , ,

Acta trampar på din personliga integritet!

Eva-Britt Svensson (V) lade fram ett ändringsförslag till en rapport om offentlighet inom EU. I korthet innebär förslaget ett krav att EU-kommissionen klargör vad deras ståndpunct är i de ännu så länge superhemliga Acta (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) förhandlingarna.
Förslaget har fått en majoritet, men slutomröstning återstår.

Bra jobbat Eva-Britt och du är säkert välkommen med öppna armar in i något mer demokratiskt sinnat parti.

Starka rykten gör gällande att upphovsrättsmaffian haft stort inflytande på Acta-förslaget, som skulle kunna innebära att tullen får rätt att undersöka din mobil, din mp3-spelare eller din laptop för att leta efter upphovsrättsskyddat material.

Nummer ett just nu är att få alla korten på bordet även för medborgarna i EU. Hur man motiverar att upphovsrättsmaffian har kunnat få tillgång till (och vara med att utforma!) förslagen medan medborgarna hålls i ovisshet är en gåta, som dessvärre luktar Storebrorsstaten lång väg.

SvD, DN, Frapedia

Bloggare om , , , , ,

Acta trampar på din personliga integritet!

Acta (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), om vilket det bäst kända faktumet är att det är ytterst hemligt, håller nu på att förhandlas fram mellan EU,USA, Japan och en del andra ”utvecklade” länder.

Efter att en del läckt ut om avtalet bl.a. att tullen skulle få rätt att inspektera din mobil, din iPod, din laptop m.m. i jakten efter musik, spel eller filmer, som du har kopierat (enligt vad Acta-folket tycker) olagligt. Tullen ska altså bli lakejer till USAs mediakapitalister.

Läs själv nedan länkade Wiki.

Nu har den svenska EU-parlamentarikern Eva-Britt Svensson (V) enligt SvD krävt att EU-kommissionen ska sluta mumla om Acta och lägga alla korten på bordet om Acta. Bra jobbat Eva-Britt, du är ju demokrat! Byt i konsekvensens namn parti.

Karl Sigfrid, Riksdagsledamot(M) har i Aftonbladet gjort en förtjänstfull insats för att väcka folket.

Acta är det värsta hotet mot personlig integritet, sedan Stalin och Hitler började ta strupgrepp på alla stackare de härskade över. FRA-lagen är bara en bris jämfört med det här. Hemlighetsmakeriet talar sitt tydliga språk

Wikipedia, SvD, Aftonbladet

Bloggare om , , , , ,

Vi börjar med vad som framkommit om läkarens kompetens och karaktär.
Hon har arbetat i 25 år som läkare utan en enda anmärkning. Under större delen av den tiden har hon arbetat som specialistläkare. Kollegorna beskriver henne som ytterst kompetent och empatisk.

Stefan Engqvist är chefsläkare på Karolinska universitetssjukhuset. Han är ansvarig för kvalitet och patientsäkerhet där och berättar att är det inte alls konstigt att flickan fick morfin och tiopental.  Enligt DN säger han: ”Den här läkaren arbetade i sju timmar för att flickans liv skulle avslutas så anständigt som möjligt.”
I det aktuella fallet  skulle respiorbehandlingen för den lilla flickan avbrytas och då gällde det att hennes liv skulle få avslutas så värdigt, som möjligt, därav beslutet om medicineringen med morfin och tiopental för att lindra smärta och ångest hos flickan. Flickan bedömdes vara bortom allt hopp.

Den kvinnliga barnläkaren är också enligt Aftonbladet känd för att som frivillig tjänstgöra på krigsskådeplatser i Somalia och vid Gulfkriget. Kollegor därifrån lovordar hennes insatser.
Nu över till åklagaren. Hon är ansvarig för beslutet att anhålla läkaren i stället för att som praxis är i de allra flestaliknande fal låta Socialstyrelsen utreda.
Åklagaren är också ytterst ansvarig för polisens obegripliga hämtning av läkaren på hennes arbetsplats.
Åklagaren påstod också till en början att flyktrisk förelåg. Detta tonade hon senare ner och slutade senare helt att åberopa.
Åklagaren hänvisade till en rapport från rättsläkaren om överdosering av morfin och tiopenal.
Idag tvingades hon i ett pressmeddelande rätta uppgifter som hon hade lämnat. Hon påstod felaktigt att anmälan i fallet kom från en rättsläkare medan hon fått uppgifterna av de poliser, som utredde fallet.

Hur taffligt kan ett rättsärende skötas?

Socialstyrelsen har idag beslutat att göra en egen utredning om vad, som egentligen hände på sjukhuset. Bra. Det är dags att en instans med medicinsk kompetens gör den här utredningen. Den är för viktig för att utföras av en medicinskt inkompetent åklagare assisterad av poliserna Kling och Klang.

Barnläkaren förtjänar liksom alla andra svenska medborgare att eventuella, misstag, felsteg eller rentav brott utreds av kompetenta utredare.

DN, SvD, Aftonbladet

Bloggare om , , ,

Advokat Björn Hurtig, som är barnläkarens advokat, kommer att överklaga dagens häktningsbeslut i hovrätten. Han säger att det knappast kan finnas någon risk för att barnläkaren, om hon släpptes ur häktet, skulle kunna förstöra bevis.

Från åklagarsidan hävdar man att risken är att barnläkaren skulle kunna överlägga med en undersköterska. Dock säger advokaten att åklagaren haft fyra dagar på sig at kontakta undersköterskan, vilket gett åklagaren tillräcklig tid att förhindra att överöäggningar mellan läkare och sköterska i nuläget skulle kunna innebära s.k. kollusion.

Så här säger advokat Hurtig enligt DN: ”Hon ställer sig helt frågande till det. Hon vore oerhört klumpig om hon tryckte i ett barn så höga halter där risken för upptäckt är enorm. Hon skulle säkerligen kunnat lägga sig lägre, eller mycket lägre, precis på gränsen, säger Hurtig, och tillägger: Det tyder väl kanske mer på att det är någon som inte har den vanan att hantera läkemedel som har gjort det, tycker jag.”

Måtte hovrätten ha en mer humanistisk syn på häktningsbeslutet än vad tingsrätten hade.

DN, Sydsvenskan

Bloggare om , , ,

Nästa sida »