Banker


Om man jämför december 2008 -februari 2009 jämfört med september-november 2008, har småhuspriserna sjunkit med 4 procent i hela landet. Det säger SCB:s Småhusbarometer.

Siffrorna för storstadsområden samma perioder är:
– Stor-Stockholm, -6%
– Stor-Göteborg, -6%
– Stor-Malmö, -7%

Du, som vill se siffrorna kan klicka här.

Den tillfälliga lindring av nedgången, som bostadsrätterna fick tack vare räntesänkningarna börjar nu ätas upp av förväntningarna på framtiden. Arbetslösa och de, som befarar att bli arbetslösa, är inte köpare just nu av naturliga skäl.

Aktieägare är inte heller så sugna på att gå ut och köpa bostäder i en fallande bostadsmarknad.

Den inflationspress, som orsakats av den svaga kronan (alla importerade varor blir dyrare, svenska stapelvaror med världsmarknadspriser, som spannmål, kött, mjölk mm stiger också med den svaga kronan) kommer dessvärre att leda till höjda räntor väldigt snart.

Sen har vi det här med bankerna. Tror du att de är glada att låna ut 90% av värdet på en villa, som kanske har sjunkit med 10-12% inom ett halvår. Det tror inte jag.

Så nu alla mäklare, nu räcker det inte att ta med bror och syster och ett par kompisar när ni vill visa TV hur mycket folk det kommer på visningarna (= bra marknad, stigande priser) nu får ni nog ta med er mamma oc pappa och några sysslingar för att övertyga.

Nu dalar priserna dessvärre!

För alla er, som har råd att bo kvar även med ett par procentenheters höjda kostnader sitt bara lugnt i båten.

SCB, DN

Bloggare om , , , ,

Annonser
SEB-krisen

SEB-krisen

Alla hade väl väntat sig att förtroendet för SEB skulle sjunka, ja till och med sjunka kraftigt. Förtroendet har också sjunkit kraftigt för två av de andra storbankerna men för SEB har det blivit ännu värre. Det här framkommer i en stor enkät gjord av Sifo för Avanzas räkning, genomfördes den 13-16 mars och omfattar 1 045 intervjuer.

Av enkätens SEB-kunder uppger 63 procent att de fått mycket eller något sämre förtroende för sin bank. För Swedbank och Nordea ligger siffran på 57 respektive 56 procent, medan Handelsbanken har ett större förtroende med ”bara” 38 procent, som  fått mycket eller något sämre förtroende.

Egentligen är det förvånansvärda att någon kund har kvar förtroendet för SEB.
Här borde en ordentlig djupstudie göras. Läser de inte tidningar? Lyssnar på radio? Ser på TV? Förstår de SEB:s hån mot allmänheten? Begriper de inte bankens utsatthet genom satsningarna i Baltikum?

Andra frågor, som dyker upp är: varför de förhållandevis höga misstroendesiffrorna för Nordéa och Handelsbanken?

DN, Sydsvenskan

Bloggare om , , , ,

Det många av oss lekmän länge misstänkt, har nu bekräftats av forskare.

Elisabeth Gerle, som är professor i etik och forskar vid Svenska kyrkans Raoul Wallenbergsinstitut, säger att bonusar är resultatet av girighet och ger upphov till växande klyftror i samhället. Beslutsfattarna bakom bonussystemen har tappa samhällskontakten.

Ja där sitter dom i en 10-20 miljoners-villa på Djursholms eller Lidingös guldkuster, eller i övernattningsvåningen på Strandvägen med livstryggheten garanterad även om dom skulle bli 500 år gamla. Hur ska dom kunna förstå vreden hos sjukvårdsbiträdet, som är ensam mamma och nu måste gå ner på havtid eller hos , som går med på sänkt lön i solidaritet med sina arbetskamrater?

Hur ska dom kunna förstå alla, som inte ens har en månadslön i besparingar? För en sådan förståelse krävs både kontakter och medkänsla. Båda saknas hos bonus-beslustsfattarna.

Wallenberg och kompani har tappat all kontakt med vanliga människors verklighet, något, som tidigare generationer Wallenbergare aktade sig noga för att tappa.

Dessutom påpekar etikprofessorn vid Handelshögskolan i Stockholm, Hans de Geer att bonussystemens effektivitet har ringa stöd i forskningen! De stora löneskillnaderna hotar dessutom vår gemensamma värdegrund, som har varit viktig för att behålla det relativa lugn vi har i Sverige om man jämför med t.ex. Latinamerika, som har stora löneskillnader.

Bonussystemen har blivit ett sätt att tillfredsställa girigheten hos dem, som redan tjänar 25 gånger!!!! så mycket, som en genomsnittlig sjuksköterska. Kom inte och säg att det motiveras av ett större ansvar!

DN

Bloggare om , , , , ,

SEB-krisen

SEB-krisen

Annika Falkengren säger i TV4: ”Det känns väldigt lätt att be kunderna om ursäkt, men framför allt vill jag be medarbetarna om ursäkt. Vi tänkte fel. Avsikten var god, men det blev väldigt fel.”

Så långt OK. Men sedan tror hon att folkstormen beror på att SEB inte kunde förklara ”att den total ersättningen gick ner”.

Hon har inte fattat någonting.

Sverige blöder, det är kris. SEB behöver gå ut och be aktieägarna om mer pengar. I det läget höjer SEB chefslönerna med löjligt höga belopp.

De, som får höjningarna är de, som är ytterst ansvariga för att bankens existens hotas av en otroligt oprofessionell långivning i Baltikum. SEB kan mycket väl just nu vara ett sjunkande skepp! Då höjer ni chefslönerna!

Att en styrelse och en VD för ett bolag av SEB:s (nuvarande) storlek inte fattar hur mycket de gjort bort sig gränsar till det otroliga.

Nu har hon gjort en pudel. Det räcker inte. AVGÅ!

DN, SvD, Aftonbladet

Bloggare om , , , ,

SEB-krisen

SEB-krisen

Maria Crofts skriver i DN: ”Det tog sin tid men nu har uppenbarligen SEB:s ledning tagit sitt förnuft till fånga.”

Att man gör en helomvändn ing under galgen innebär inte att man ”tagit sitt förnuft tillfånga”. Det är just förnuftet – omdömet, som saknats i banken.

Det finns ingen anledning att tro att styrelse och ledning över en natt skulle ha begåvats med ett omdöme, som de så tydligt demonstrerat att de saknat.

DN

Bloggare om , , , ,

SEB-krisen

SEB-krisen

SEB förklarade på sin hemsida i går kväll att de beslutat att avstå från de lönehöjningar, som upprört hela Sverige. Ledningen beklagar och:”.. inser den stora skada de senaste dagarnas diskussion om bankledningens löner har tillfogat förtroendet för SEB…

Jo det är helt rätt uppfattat, SEB!

Men problemet kvarstår. Det är bara symptom, som undanröjts – sjukdomen kvarstår.

Sjukdomen i SEB har tre allvarliga beståndsdelar:
1. Girigheten – att fylla sina egna fickor på andras bekostnad,
2. Tondövheten – att inte höra vad kunder, ägare och allmänhet skriker
3. Omdömet – att inte inse att Sverige är i kris och att mäniskor har det svårt och att det då är otillständigt att berika sig själv.

Det är styrelse och ledning i SEB, som är bärare och smittbärare av denna sjukdom. Styrelse och ledning sitter kvar. Så vad har man då uppnått? I stort sett ingenting!

Sätt girigbukarna i karantän! Sälj aktierna, flytta lån och besparingar till seriösa aktörer på bankmarknaden.

SEB, DN, SvD, Aftonbladet

Bloggare om , , , ,

SEB-krisen

SEB-krisen

SEB:s vd Annika Falkengren, som får 28% lönehöjning i år, får också en höjning av sin pension med 35,5 miljoner!
Hon kan gå i pension när hon är 60 år (är hon inte 60 förresten ?) och om hon lever till hon är 85, så kan hon kvittera ut minst 146 miljoner kr ytterligare

Jamen titta där. 146 miljoner är ungefär 1% av de 15 miljoner, som man vill att aktieägarna ska skjuta till. Ja nu börjar man begripa varför SEB behöver ta in pengar från aktieägarna. Vilken krishantering!
Det ekonomiska svineriet i SEB bara fortsätter och fortsätter och….

DI, Aftonbladet

Bloggare om , , , ,

Nästa sida »