I Sverige drabbas över 2200 förstföderskor varje år av allvarliga bristningar vid förlossningen. Komplikationerna är skador på ändtarmsmuskeln och ökad risk för anal- och urininkontinens, samt smärtor i underlivet.

Det är hela 6% av alla förstföderskor i Sverige, som drabbas av allvarliga bristningar. Det är därför mycket glädjande att man vid ett av landets förlossningskliniker – Länssjukhuset Ryhov i Jönköping – lyckats få ner siffran till 3,1%. Vore alla förlossningskliniker lika duktiga på att förhindra allvarliga bristningar, så skulle över 1100 svenska förstföderdkor kunna slippa svåra komplikationer av sin förlossning.

Det är skrämmande att se att på Karolinska sjukhuset får 8,1% av förstföderkorna allvarliga bristningar. Motsvarande siffror för Växjö 8,4%, Eskilstuna 8,5% och Danderyd 7,2%, vilket är lika beklagligt. Skärp er!!!

Personal från sjukhus med höga misslyckandetal borde kunna utbildas av den duktiga personalen på Ryhov i Jönköping.

DN, Socialstyrelsen

Läs bloggar om förlossning, bristningar, graviditet

Annonser