Varje år dör i Sverige 3200 män av prostatacancer. Tidigare forskning har visat att män som har  aggressiv  prostatacancer har dubbel så stor chans att överleva om de får både strålbehandling och hormonbehandling.

Men man har varit rädd att biverkningarna av strålningen skulle vara för svåra, vilket begränsat användningen av strålning.

Nu har enligt Ekot en studie av 875 patienter vid ett 40-tal kliniker där patienterna själva fått klassa sina besvär efter strålbehandlingen visat att deras livskvalité var i stort sett var likvärdig med livskvalitén för dem som bara fått hormonbehandling.

Tarmproblemen var visserligen större hos dem, som fått strålbehandling och i detsamma gällde i viss utsträckning erektionsproblemen.

Per Fransson forskarassistent i onkologi säger:”Med tanke på den överlevnadsvinst man har så är de här besvären kan man tycka inte särskilt allvarliga, att det är värt att ge strålbehandling också till den här patientgruppen.”

Ekot, DN

Bloggare om , , , ,

Annonser