Om man jämför december 2008 -februari 2009 jämfört med september-november 2008, har småhuspriserna sjunkit med 4 procent i hela landet. Det säger SCB:s Småhusbarometer.

Siffrorna för storstadsområden samma perioder är:
– Stor-Stockholm, -6%
– Stor-Göteborg, -6%
– Stor-Malmö, -7%

Du, som vill se siffrorna kan klicka här.

Den tillfälliga lindring av nedgången, som bostadsrätterna fick tack vare räntesänkningarna börjar nu ätas upp av förväntningarna på framtiden. Arbetslösa och de, som befarar att bli arbetslösa, är inte köpare just nu av naturliga skäl.

Aktieägare är inte heller så sugna på att gå ut och köpa bostäder i en fallande bostadsmarknad.

Den inflationspress, som orsakats av den svaga kronan (alla importerade varor blir dyrare, svenska stapelvaror med världsmarknadspriser, som spannmål, kött, mjölk mm stiger också med den svaga kronan) kommer dessvärre att leda till höjda räntor väldigt snart.

Sen har vi det här med bankerna. Tror du att de är glada att låna ut 90% av värdet på en villa, som kanske har sjunkit med 10-12% inom ett halvår. Det tror inte jag.

Så nu alla mäklare, nu räcker det inte att ta med bror och syster och ett par kompisar när ni vill visa TV hur mycket folk det kommer på visningarna (= bra marknad, stigande priser) nu får ni nog ta med er mamma oc pappa och några sysslingar för att övertyga.

Nu dalar priserna dessvärre!

För alla er, som har råd att bo kvar även med ett par procentenheters höjda kostnader sitt bara lugnt i båten.

SCB, DN

Bloggare om , , , ,

Annonser