Drogen är ännu inte narkotikaklassad men kommer att narkotikaklassas till sommaren. Under tiden pågår nätförsäljningen för fullt.

Från Giftinformationscentralen säger man att man inte sett så snabb spridning av en ny drog innan mefedron dök upp! Tullen, Giftinformationscentralen och polisen har länge ansett att mefedron borde klassas som narkotika.

Trots att drogen börjat spridas på allvar i Sverige  i november 2008,har redan ett dödsfall inträffat då en 18-årig flicka dog den 14 december på Karolinska efter att ha tagit Meff.

Meff är centralstimulerande och ger högt blodtryck, hög puls och stora pupiller, som indikatorer. Hos användare sägs den öka den sociala förmågan och ger ett rus med stark lyckokänsla.

Den är snabbt vanebildande och liknar på det sättet crack. Den ger efter några gångers användande ett starkt sug efter mer.

Sätt nu fart på er på Folkhälsoinstitutet och narkotikaklassa den här drogen bums. Det finns ingen anledning att vänta till sommaren och därmed låta internethandeln med drogen fortsätta med resultatet att mängder av ungdomar blir Meff-beroednde.

SvD, DN, Aftonbladet, Wikipedia

Bloggare om om , , , , , ,

Annonser