Sedan förra månadesn SIFO-mätning har stödet för Moderaterna ökat med 4,9 procentenheter. Samtidigt minskade den röd-gröna oppositionens ledning över regeringsalliansen från 7,1 till 3,3 procentenheter.

Samtidigt, ska man vara medveten om att KD i den nya mätningen hamnat under 4%-spärren på 3,3% och kan ju då inte räknas med i ett regeringsunderlag, som siffrorna vore valutgångssiffror.

Framgången för Moderaterna är rätt typiska för ett regeringsparti under en kris och det är svårt att tolka om ett trendbrott verkligen ägt rum. Facit har vi som vanligt först på valdagen 2010 och kommer då att till stor del hänga på två frågor: Hur regeringen skötte krisen och hur kärnkraften hanteras av oppositionen.

Öppna frågor således.

SvD, DN, Aftonbladet

Bloggare om , , , , , ,

Annonser