Det många av oss lekmän länge misstänkt, har nu bekräftats av forskare.

Elisabeth Gerle, som är professor i etik och forskar vid Svenska kyrkans Raoul Wallenbergsinstitut, säger att bonusar är resultatet av girighet och ger upphov till växande klyftror i samhället. Beslutsfattarna bakom bonussystemen har tappa samhällskontakten.

Ja där sitter dom i en 10-20 miljoners-villa på Djursholms eller Lidingös guldkuster, eller i övernattningsvåningen på Strandvägen med livstryggheten garanterad även om dom skulle bli 500 år gamla. Hur ska dom kunna förstå vreden hos sjukvårdsbiträdet, som är ensam mamma och nu måste gå ner på havtid eller hos , som går med på sänkt lön i solidaritet med sina arbetskamrater?

Hur ska dom kunna förstå alla, som inte ens har en månadslön i besparingar? För en sådan förståelse krävs både kontakter och medkänsla. Båda saknas hos bonus-beslustsfattarna.

Wallenberg och kompani har tappat all kontakt med vanliga människors verklighet, något, som tidigare generationer Wallenbergare aktade sig noga för att tappa.

Dessutom påpekar etikprofessorn vid Handelshögskolan i Stockholm, Hans de Geer att bonussystemens effektivitet har ringa stöd i forskningen! De stora löneskillnaderna hotar dessutom vår gemensamma värdegrund, som har varit viktig för att behålla det relativa lugn vi har i Sverige om man jämför med t.ex. Latinamerika, som har stora löneskillnader.

Bonussystemen har blivit ett sätt att tillfredsställa girigheten hos dem, som redan tjänar 25 gånger!!!! så mycket, som en genomsnittlig sjuksköterska. Kom inte och säg att det motiveras av ett större ansvar!

DN

Bloggare om , , , , ,

Annonser