Med en 9 mm Beretta-pistol avslutade 17-åringen livet på minst 16 mäniskor. Pistolen hade han troligen tillgripit i sitt hem från faderns vapensamling. Fadern hade licens på 18 skjutvapen. Ammunitionen tog han också antagligen hemifrån. Det här förklarar tekniskt hur det gick till.

Men det fruktansvärda och det, som nu måste få en djupare analys är: Varför?

Barndomsvänner säger att Tim Kretschmers personlighet förändrade vartefter han blev äldre. Hans vapenintresse tilltog och han isolerade sig alltmer från omvärlden.

Ännu har inget framkommit, som ger svaret på frågan. Varför.
Mycket mer måste göras för att vi ska få det svaret, för att kunna förhindra liknande tragedier i framtiden. Spekulationer räcker inte långt.

DN, SvD, Aftonbladet, Sydsvenskan, Smålandsposten

Bloggare om , , ,

Annonser