En mycket stor studie, som omfattar 17 000 barn födda i sydöstra Sverige gjordes mellan 1997 och 1999.
Ur det materialet har forskaren Felix-Sebastian Koch och hans kollegor utvärderade stressnivån hos totalt7443 familjer från den tid då deras barn föddes tills barnen var 5-6 år gamla.
Nära en sjättedel av barnen var överviktiga eller feta, 4,2%  var feta.

Ur det stora materialet har forskarna valt ut 126 barn och funnit ett samband mellan stress i familjen och barnfetma uppger SvD.

Med stress menade man familjer, som under mätperioden upplevt minst två av fyra stresssituationer som; sjukdom eller olycka i familjen, dödsfall, skilsmässa eller utsatthet för våld.

The Journal of Pediatrics, MedilinePlus, SvD

Bloggare om , ,

Annonser