Mycke snack och lite verkstad?

Mycke snack och lite verkstad?

Det har länge varit kännt i biståndskretsar och bland den mer pålästa allmänheten att många av FN:s olika fackorgan är överbyråkratiserade och ineffektiva. Det betyder på ingenjörssvenska att de har för låg verkningsgrad – av de pengar man stoppar in kommer en allt för liten del i rätt form ut till de biståndsbehövande.

Som ett skräckexempel kan nämnasFAO – livsmedels- och jordbruksorganisationen i Rom – som är otroligt hierarkisk och med ett fotavtryck ute i verkligheten, som är allt för litet om man jämför med vad organisationen kostar.

Nu  Sverige drar sig ur biståndsprojekt där vi inte får gehör för den svenska uppfattningen om hur arbetet bör bedrivas. Sverige kräver helt enkelt mer inflytande på verksamhetens spelregler.

Organisationer, som nämns kritiskt är FAO,UNODC, UNAIDS, UNIFEM, UN-Habitat och GEF.

Sverige satsar totalt över 16 miljarder årligen till FN:s biståndsorgan. Nu vill man ha ut mer för pengarna.

Jag säger: ”Det var på tiden.”

DN, SvD ,

Sydsvenskan

Bloggar om , , , ,

Annonser