Vi börjar med vad som framkommit om läkarens kompetens och karaktär.
Hon har arbetat i 25 år som läkare utan en enda anmärkning. Under större delen av den tiden har hon arbetat som specialistläkare. Kollegorna beskriver henne som ytterst kompetent och empatisk.

Stefan Engqvist är chefsläkare på Karolinska universitetssjukhuset. Han är ansvarig för kvalitet och patientsäkerhet där och berättar att är det inte alls konstigt att flickan fick morfin och tiopental.  Enligt DN säger han: ”Den här läkaren arbetade i sju timmar för att flickans liv skulle avslutas så anständigt som möjligt.”
I det aktuella fallet  skulle respiorbehandlingen för den lilla flickan avbrytas och då gällde det att hennes liv skulle få avslutas så värdigt, som möjligt, därav beslutet om medicineringen med morfin och tiopental för att lindra smärta och ångest hos flickan. Flickan bedömdes vara bortom allt hopp.

Den kvinnliga barnläkaren är också enligt Aftonbladet känd för att som frivillig tjänstgöra på krigsskådeplatser i Somalia och vid Gulfkriget. Kollegor därifrån lovordar hennes insatser.
Nu över till åklagaren. Hon är ansvarig för beslutet att anhålla läkaren i stället för att som praxis är i de allra flestaliknande fal låta Socialstyrelsen utreda.
Åklagaren är också ytterst ansvarig för polisens obegripliga hämtning av läkaren på hennes arbetsplats.
Åklagaren påstod också till en början att flyktrisk förelåg. Detta tonade hon senare ner och slutade senare helt att åberopa.
Åklagaren hänvisade till en rapport från rättsläkaren om överdosering av morfin och tiopenal.
Idag tvingades hon i ett pressmeddelande rätta uppgifter som hon hade lämnat. Hon påstod felaktigt att anmälan i fallet kom från en rättsläkare medan hon fått uppgifterna av de poliser, som utredde fallet.

Hur taffligt kan ett rättsärende skötas?

Socialstyrelsen har idag beslutat att göra en egen utredning om vad, som egentligen hände på sjukhuset. Bra. Det är dags att en instans med medicinsk kompetens gör den här utredningen. Den är för viktig för att utföras av en medicinskt inkompetent åklagare assisterad av poliserna Kling och Klang.

Barnläkaren förtjänar liksom alla andra svenska medborgare att eventuella, misstag, felsteg eller rentav brott utreds av kompetenta utredare.

DN, SvD, Aftonbladet

Bloggare om , , ,

Annonser