Så här säger Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm kommenterar häktningen av den dråpmisstänkta läkaren:

– Jag är förfärad över på vilket sätt det här hanterats. Att läkaren nu också häktats är anmärkningsvärt. Vi kollegor känner bestörtning och kommer givetvis att fortsätta att stötta vår kollega, säger Eva Nilsson Bågenholm, Läkarförbundets ordförande, direkt efter beskedet om häktningen.

Misstanke om att fel begåtts i vården bör utredas av Socialstyrelsen eller Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd som har medicinsk kunskap och känner till de förhållanden som råder i vården, säger Eva Nilsson Bågenholm.

Thomas Flodin, ledamot i Läkarförbundets centralstyrelse och ordförande för Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd: ””Jag har tidigare uttalat min omtanke om föräldrarna till det avlidna barnet. Denna min omtanke i deras svåra situation kvarstår. Men mitt fokus är nu på den häktade kollegan och på alla övriga läkare som i sin dagliga gärning har att ta svåra beslut som kan påverka patienters liv och död. Läkaryrket är inte lätt. De beslut vi läkare tar är många gånger svåra och komplicerade. Det är nu viktigt att det klargörs vilka riktlinjer som gäller för läkarna vid svåra sjukdomstillstånd som kan leda livsavgörande beslut.”

I Dagens Medicin konstaterar Eva Nilsson Bågenholm att patienter som är döende dagligen får morfin.

– Det handlar om att lindra ångest och smärta för en person som håller på att dö. Det viktiga är att symtomen lindras, inte hur länge personen lever, när det handlar om en döende person.

Det är anmärkningsvärt att det är polisen som utreder detta, säger hon.

Till DN sägerEva Nilsson Bågenholm att hon nu ser framför sig en debatt om huruvida läkare överhuvudtaget ska få hjälpa patienterna att lindra sina symptom (i livets slutskede min anm).

Min uppfattning är klar. Det är inte polis och åklagare, som utan tillräcklig kompetens ska initiera en utredning. Det skall ske av kompetenta myndigheter. Om sedan brottsmisstanke uppstår, ja då är det självklart att en polisanmälan ska göras.

Läkarförbundet1, 2, Dagens Medicin,DN

Bloggare om , , ,

Annonser