"Do as I tell you, Riksdagen"

"Do as I tell you, Riksdagen"

Ipred är en förkortning för International Property Rights Enforcement Directive (ungefär Internationella Upphovsrätters Genomförande Direktiv)

En svensk domstol ska kunna besluta att en internetleverantör ska ge rättighetsinnehavaren information om vilken abonnent som har ett visst IP-nummer. I klartext ska domstolen tvinga din operatör att skvallra för skivbolaget att ett visst IP-nummer, nummret på din dator,  har laddat ner en låt av Madonna. Sen har dom dej fast.

På det här sättet gör man spel-, skiv- och filmbolagen till nån slags privatpoliser, som ska kunna sätta dit dej.

I USA har ren utpressning mot vanliga medborgare förekommit: ”Vi stämmer dej på 100 000 USD om du inte betalar oss 10 000 USD inom en vecka”. Vad gör den stackars medborgaren? Lånar 10 000 av släkt och vänner och betalar.

Vilken djävla lag! Och det värsta är att nickedockorna i Riksdagen med stor sannolikhet kommer att forsätta att slicka USA i ni-vet-var och rösta igenom lagen.

DN

Bloggare om , , , ,

Annonser