18 månaders foster - fel kön kanske?

18 månaders foster - fel kön kanske?

I Norge ochi Danmark är vecka tolv sista veckan för abort utan särskilda skäl. I Sverige är gränsen för fri abort vecka 18. Norge tillåter inte könsbestämning av barnet före vecka tolv.

I realiteten får ändå norska kvinnor om de pressar på lite grann veta könet på sitt foster.

Och då – om man har passerat vecka 12 bär det av i ilfart till ett svenskt sjukhus, som tillåter att man kan abortera ett foster av oönskat kön ända till vecka 18!

Det här är en smutsig hantering och den ultimata könsdiskrimineringen: Är du av fel kön så får du inte chansen att födas.

Jag tar inte ställning till abort som sådan- möjligen till gränsen 18 månader.

Aftonbladet, Dagens Eko, DN

Bloggare om , , ,

Annonser