Den ursvaga svenska kronan

Den ursvaga svenska kronan

En artikel i Sydsvenskan klargör att priset för en enkelresa över Öresundsbron med tåg skiljer sig om man betalar med svenska eller danska kronor: ”Betalar man i svensk valuta kostar enkelbiljetten 98 (svenska) kronor.Betalar man i dansk valuta kostar den 116 (svenska) kronor.”

På Finlandsbåtarna behandlar man problemet med den dalande kronan på ett likartat sätt; trots att den reella kursen krona mot Euro är 11 kronor, så är kursen när man handlar på båtarna bara 9,50.

De här subvensionerna av den sjuka kronan kan naturligtvis inte fortsätta hur länge som helst.

Den svenska regeringen sitter bara tyst och trycker och tror att våra grannländer stillatigande ska tåla att Sverige genom valutadumpning skall kunna konkurrera med t.ex norsk och finsk trävaruexport eller med dansk livsmedelsexport.

Sanningens minut kommer när ett par miljoner svenska kommer tillbaka från sina semestrar utomlands och upptäcker att deras löner bara räcker till c:a 80% av vad den räckte till förut.

Sydsvenskan

Bloggare om , , ,

Annonser