Man fiskar efter politiska uppfattningar i TPB-rättegången.

Man fiskar efter politiska uppfattningar i TPB-rättegången.

Nu börjar den amerikanska sidan visa sitt rätta ansikte. Man börjarställa frågor till TPB-killarna om deras politiska uppfattningar.

Stoppa det här.

Det börjar likna dom förhör, som den amerikanske senatorn Joseph Raymond McCarthy utsatte en mängd av sina politiska -verkliga och inbillade – fiender för.
En persons politiska uppfattningar är privata och  de skall inte efterfrågas i en rättegång.Peter Danowsky ställde ett antal frågor till Perter Sunde, som klart hade som syfte att utröna Sundes uppfattningar i politiska frågor.

Det här är en skam för svenskt rättsväsende och ett svineri, som inte hör hemma i en demokrati.

SvD, Wikipedia, DN, Aftonbladet, Sydsvenskan
Bloggaresåsikter om , , ,

Annonser