emocompetence1
Enligt SvD beslutade Skånes Landsting redan 2007 att inte kräva 18-åringar på skulder för deras sjukvård, som föräldrarna inte betalt.
Stockholms Landsting fakturerar 18-åringarna men kanske anser att det inte skall gå till inkasso.
Vad jag tycker om de olika landstingens förmåga till medkänsla framgår av bilden ovaför.

Bloggares åsikter om , , ,

Annonser